Programma

Vrijdag 22.10.2021
09:30

Onthaal

12:10

Lunch

13:00

Themasessies

1.1 Wandeltocht: Parkeren, stallen, delen en opladen in Mechelen

Stad Mechelen lanceerde in 2020 een campagne die elke inwoner wil aanzetten om zijn mobiliteit te delen. De stad investeert daarom fors in deelmobiliteit. De campagne ondersteunt de ambitie om tot 200 deelsteps, 500 deelfietsen en 7.000 deelauto-gebruikers te gaan. Veel van die deelwagens zullen elektrisch zijn. Om de ambities rond e-wagens waar te maken staat Mechelen ook op de eerste plaats wat betreft de uitrol van publieke laadpalen.
De Europese projecten ACCES & MOBI-MIX, die respectievelijk gefocust zijn op laadinfrastructuur en samenwerkingsmodellen voor micromobiliteit en deelmobiliteit, geven die innovatieve transportoplossingen een duwtje in de rug om tot een vermindering van 365 ton CO2-uitstoot te komen. Daarnaast wordt ook gewerkt aan het parkeerbeleid zowel voor wagens als voor fietsen.

Deze tocht wordt begeleid door:

 • Charlotte Vandemoortele, projectcoördinator mobiliteit
 • Ann Vandeurzen, projectcoördinator mobiliteit
 • Anna Monteyne, projectcoördinator mobiliteit
 • Mauranne Belmans, projectcoördinator mobiliteit

1.2 Wandeltocht: Verkeersveiligheid, handhaving en actieve mobiliteit

Stad Mechelen neemt verkeersveiligheid zeer ernstig. In 1995 was Mechelen de allereerste stad die een zone 30 installeerde in heel het stadscentrum. Later werden verschillende straten autoluw en autovrij, maar op zo’n manier dat de binnenstad wel voor iedereen bereikbaar blijft. In schoolomgevingen kiezen we voor schoolstraten. Dat moeten leiden tot minder verkeerschaos aan de schoolpoort en het verkeer veiliger maken voor fietsers en voetgangers. Door de straten autovrij te maken zal ook de luchtkwaliteit in de schoolomgevingen verbeteren.

De GAS-dienst en het in 2020 opgerichte BOA-team (Buitengewone Opsporings Ambtenaren) helpen bij de handhaving van de verschillende maatregelen in samenwerking met de lokale politie en de gemeenschapswachten. Toch zullen ze in de eerste plaats sensibiliseren, informeren en signaleren.

Deze tocht wordt begeleid door:

 • Margot Leysen, projectcoördinator mobiliteit
 • Tobias Vyncke, projectcoördinator mobiliteit
 • Gino Verbruggen, politie Mechelen
 • Bart Passemiers, diensthoofd afdeling bestuurlijke handhaving

1.3 Wandeltocht: Herinrichting, belevering en beleving van de handelskern

De publieke ruimte van de stad Mechelen onderging de afgelopen 20 jaar een metamorfose, in de eerste plaats door op een andere manier naar de mobiliteit in onze stad te kijken. Wagens kregen een nieuwe plek, er werden kwalitatieve groenzones en rustplekken gecreëerd, vlieten werden opengelegd en parken en stadstuinen werden aangelegd en opengesteld. Op die manier ontstond er veel meer aangename en toegankelijke ruimte voor voetgangers en fietsers. Tegelijkertijd wordt ingezet om op een andere manier de stadslogistiek te organiseren zowel voor, tijdens als na de transformatie van die publieke ruimte. Verschillende Europese projecten zorgden voor concrete acties en realisaties om die stadslogistiek aan te pakken en ervoor te zorgen dat tegen 2030 alle leveringen zero-emissie verlopen in Mechelen.

Deze tocht wordt begeleid door:

 • Peter Cokelaere, projectcoördinator publieke ruimte
 • Veerle de Meyer, projectcoördinator mobiliteit, Europese projecten

1.4 Fietstocht: Herinrichting Vesten

Het zuidelijk deel van de Vesten zullen worden overgenomen in het kader van de ontwikkeling van de stationsomgeving. Samen met het doortrekken van de R6 zorgt dit ervoor dat de Vesten opnieuw hun taak als verdeelweg voor lokaal bestemmingsverkeer kunnen opnemen. Bijzondere aandacht zal hierbij gaan naar de oversteekbaarheid van de Vesten voor voetgangers en fietsers. Ook wordt er voldoende ruimte vrij gehouden voor het realiseren van brede, functionele verbindingen. Door de inrichting van een brede groenzone kunnen de historische gevelwanden opnieuw tot hun recht komen. Ook voorzien we het nodige groen en kunnen nieuwe ontwikkelingen gefaciliteerd worden. Dit vormt een belangrijke opportuniteit om de leefkwaliteit van de Vesten significant op te waarderen.

Deze tocht wordt begeleid door:

 • Hans van Hoof, projectcoördinator stadsontwikkeling
 • Joris Slootmaeckers, projectcoördinator mobiliteit
 • Patrick Princen, Schepen van Openbare werken, Natuur- en groenontwikkeling, Parken en stadstuinen, communicatie en participatie

1.5 Fietstocht: Station, Tangent en omgeving

Mechelen in Beweging is een grootscheeps en noodzakelijk project om de toekomstige mobiliteitsstromen in en rond de stationsbuurt in goede banen te leiden. In 2012 begonnen in Mechelen de werken aan het stationsproject.

Hiervoor werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de NMBS, Infrabel, De Lijn, de stad Mechelen en de Vlaamse overheid.
Gespreid over meerdere jaren komt er onder meer een nieuw dubbelspoor aan de huidige spoorlijn Brussel-Antwerpen, een nieuwe ontsluitingsweg tussen de Brusselsesteenweg en het Douaneplein en een autotunnel tussen de Leuvensesteenweg en het station. Verder wordt het huidige trein- en busstation compleet herbouwd, waar prima accommodaties en verbindingen voor fietsers en voetgangers worden voorzien.

Deze tocht wordt begeleid door:

 • Rudy van Camp, communicatieverantwoordelijke/coördinator ‘Mechelen in beweging’
 • Tinne Buelens, projectcoördinator stadsontwikkeling
 • Andy Frans, projectcoördinator openbaar domein/communicatie
15:30

Receptie

16:30

Einde

We gebruiken cookies op deze website om jouw gebruikerservaring te verbeteren.
Door verder te gaan, ga je hiermee akkoord. Meer informatie